Zakres usług

kalkulator4

Oferowane usług:

  • księga handlowa,
  • księga przychodów i rozchodów,
  • ryczałt,
  • płace i ZUS,
  • VAT.

W zakresie zawartej z naszymi klientami umowy jest pełna obsługa firmy, a sprowadza się ona, poza wymienionymi instrumentami księgowymi, do:

  • prowadzenia wszystkich wymaganych ewidencji (np. środków trwałych, wyposażenia) oraz sporządzania i wysyłania deklaracji, informacji, sprawozdań, których obowiązek i możliwości leżą w gestii biura,
  • reprezentowania klienta w ramach udzielonego pełnomocnictwa wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,
  • podejmujemy się również wyprowadzania ksiąg z błędami.

© 2018 Biuro Rachunkowe PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.